DeMemo to program edukacji i wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne oraz ich rodzin i opiekunów.


to program edukacji i wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne oraz ich rodzin i opiekunów.

Program powstał w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie mieszkańców Warszawy na kompleksową, bezpłatną ofertę pomocy specjalistycznej obejmującą działania wspierające, edukacyjne, informacyjne i terapeutyczne, adekwatne do złożoności problemu jakim jest doświadczenie choroby Alzheimera i innych zespołów otępiennych oraz sprawowanie opieki nad osobą chorą.

W ramach projektu realizujemy następujące działania:

*Psychoedukacyjna Grupa Wsparcia,

*Zajęcia terapeutyczne dla osób chorych,

*Dni Otwarte,

*Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ,

*Program Wolontariatu.

 

Problemy związane z otępieniem dotykają zarówno osoby starsze jak i ich rodziny. Wraz z rozwojem demencji obniża się zdolność chorego do samodzielnego funkcjonowania a z czasem wymaga on stałego wsparcia ze strony bliskich osób. Zarówno osoby chore jak i ich rodziny w chwili otrzymania diagnozy zadają sobie pytanie: Co będzie dalej? Co mam robić? Gdzie mogę otrzymać właściwą pomoc? Do tej właśnie grupy – do osób chorych oraz rodzin i bliskich swoją ofertę kieruje Fundacja Wsparcie z projektem „deMemo”.

Zapraszamy do poszczególnych działań.

Kontakt:

tel: (+48) 793 413 489

biuro fundacji ul. Kościuszkowców 80, suterena

e-mail: fundacjawsparcie@os.pl

Wszystkie spotkania i zajęcia są bezpłatne!

80 komentarzy

Dodaj komentarz