Przyjaciel w potrzebie

Projekt

„Przyjaciel w potrzebie – wsparcie uchodźców z Ukrainy” to projekt, którego celem jest zmniejszenie skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy i wsparcie działań

organizacji zmierzających do efektywnego udzielania pomocy osobom i rodzinom potrzebującym.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta koło Warszawskie.

Projekt finansowany z Budżetu Państwa.

W ramach projektu prowadzone są:

Punkt konsultacji

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, koło Warszawskie

Konsultacje prawne, psychologiczne, zawodowe i językowe

Punkt zbiórki

Fundacja Wsparcie ul. Kościuszkowców 80

Zbiórki żywności, ubrań, środków higienicznych i opatrunkowych. Punkt czynny w czerwcu od wtorku do piątku, w godzinach 11:00 – 18:00 (z wyłączeniem 17 czerwca)

Kontakt: