O nas

Poznajmy się lepiej

Pomagamy od 2014

Setki zadowolonych rodzin

Założycielami Fundacji są osoby z wieloletnim doświadczeniem w opiece nad osobami starszymi.


Nasz zespół

Agata Anusiewicz, Prezes i założyciel Fundacji Wsparcie

Agata Anusiewicz
Agata Anusiewicz

Prezes, koordynator

Pielęgniarka, instruktor terapii zajęciowej, Zielarka – Fitoterapeutka, przeszła szkolenie w zakresie Fitoterapia chorób układu nerwowego, koordynatorka opieki geriatrycznej, od 2014 r. prezes Fundacji Wsparcie. Z wykształcenia pielęgniarka, z 4 letnim doświadczeniem w szpitalu na oddziale internistycznym. Przez 18 lat koordynator i kierownik usług środowiskowych.

Zajmowała się koordynowaniem pracy opiekunek u osób starszych i przewlekle chorych. Ukończyła cykl szkoleń w ramach projektu „Przystanek Alzheimer” – pilotażowy program budowania grup samopomocy dla seniorów, w tym grup wsparcia dla osób chorych na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne oraz cykl szkoleń-wzmacnianie i kształcenie liderów budujących wsparcie środowiskowe dla opiekunów chorych na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienie realizowanym przez Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” a także szkolenia z zakresu terapii zajęciowej (instruktor terapii zajęciowej). Po ukończeniu cyklu szkoleń utworzyła w Fundacji Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób i rodzin osób chorych na Alzheimera i inne choroby otępienne.

Koordynator projektów społecznych skierowanych do seniorów i ich rodzin: m.in.: deMemo – program edukacji i wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne oraz ich rodzin i opiekunów, „Przywrócić do świata – asystent rodzin żyjących z demencją”. W Fundacji prowadzi również zajęcia terapeutyczne dla osób cierpiących na demencję (indywidualne i grupowe), diagnozę geriatryczną, konsultacje indywidualne dla rodzin żyjących z demencją. Prowadzi zajęcia arteterapii dla seniorów, warsztaty z zakresie ziołolecznictwa oraz organizuje różnego typu spotkania integracyjne.

Nasz zespół

Aneta Sieńkowska, Wiceprezes Fundacji Wsparcie

Aneta Sieńkowska
Aneta Sieńkowska

Wiceprezes, organizator

Wiceprezes fundacji, instruktor terapii zajęciowej, koordynator usług opiekuńczych i specjalistycznych. Przez 8 lat organizowała usługi opiekuńcze u osób starszych i niepełnosprawnych. Ukończyła szkolenie z zakresu „Instruktor Terapii Zajęciowej” oraz szkolenie z zakresu pozytywnego podejścia do opieki w demencji metodą „Positive Aproach to Care™” Teepy Snow.

Zajmuje się współpracą z Ośrodkami Pomocy Społecznej, Przychodniami Zdrowia, organizacjami pozarządowymi. Członek warszawskich Komisji Dialogu Społecznego. Wspierała organizacyjnie koordynatora w projektach społecznych kierowanych do osób starszych i ich opiekunów, realizowanych we współpracy z organami administracji publicznej, m.in.: „Senior dla Seniora-wsparcie poprzez wolontariat” (2016), „deMemo” – program edukacji i wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne oraz ich rodzin i opiekunów (2017-2019) oraz „Przywrócić do świata” – asystent rodzin żyjących z demencją (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ASOS – 2019 r.). Koordynator projektów społecznych skierowanych do seniorów i ich rodzin: m.in.: „Przywrócić do świata – asystent rodzin żyjących z demencją” (2020) oraz „Przywrócić do świata – program wsparcia dla rodzin żyjących z demencją”(2020).

Prowadzi spotkania diagnostyczne w rodzinach osób starszych, zajęcia i warsztaty dla seniorów oraz zajęcia terapeutyczne dla chorych na zespoły otępienne, koordynuje usługi opiekuńcze a także prowadzi zajęcia arterapeutyczne dla osób w kryzysie bezdomności.

Nasz zespół

Maria Jarco-Działak, Psycholog

Maria Jarco-Działak
Maria Jarco-Działak

Psycholog, neuropsycholog, psychoterapeutka

Autorka i liderka projektów społecznych adresowanych do seniorów i ich rodzin. Specjalizuje się w pracy z osobami starszymi, które zmagają się z zaburzeniami poznawczymi i zespołami otępiennymi, oraz z ich rodzinami. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie (specjalność: psychologia kliniczna), Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (specjalność: psychoterapia) oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie (kierunek: neuropsychologia kliniczna).

Posiada 12-letnie doświadczenie w pracy w instytucjach publicznych (Szpital Wolski, Ośrodki Pomocy Społecznej w Warszawie: Wola, Praga-Południe, Wawer oraz w Otwocku) i organizacjach pozarządowych (Fundacja Wsparcie, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznej Stocznia, Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Stowarzyszenie Syntonia, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia IPZ PTP). Autorka publikacji na temat indywidualnych treningów umysłu dla osób z zaburzeniami poznawczymi i współautorka scenariuszy grupowych treningów umysłu dla seniorów (silowniapamieci.pl). Zajmuje się psychoterapią osób w dojrzałym i podeszłym wieku, diagnozą i terapią neuropsychologiczną osób, które zmagają się z zespołami otępiennymi, oraz pomocą psychologiczną dla osób opiekujących się bliskimi w podeszłym wieku.

Prowadzi szkolenia dla profesjonalistów z zakresu psychogeriatrii, aktywizacji osób starszych, przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych, a także szczegółowych zagadnień terapeutyczno-opiekuńczych w zespołach otępiennych..