W Poszukiwaniu Więzi

Projekt

W poszukiwaniu więzi – naturalnie z Ochotą! to spotkania prowadzone metodą warsztatu psychologicznego i rozmowy moderowanej, których ideą jest budowanie zasobów komunikacyjnych seniorów do pełnienia roli dziadków.


Dlaczego warto?

Uczestnicząc w warsztatach dowiesz się m.in.

  • jak towarzyszyć swoim dzieciom w ich rodzicielskich wyzwaniach,
  • jak budować z wnukami relacje zaufania,
  • jak czerpać radość i satysfakcje z kontaktów z wnukami,
  • jak wspierać wnuki w rozwoju.


Na 3 spotkania zapraszamy ochockich seniorów, którzy w rodzinie pełnią rolę dziadków.

Spotkania odbędą się w MAL Surma ul. Białobrzeska 17

06 czerwca 2022

godz. 9.30

Być babcią, być dziadkiem.

13 czerwca 2022

godz. 9.30

Jak wspierać poczucie własnej wartości u dzieci?

20 czerwca 2022

godz. 9.30

Słowa mają moc.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Na spotkania obowiązują zapisy: