O fundacji

Założycielami Fundacji są osoby z wieloletnim doświadczeniem w opiece nad osobami starszymi:

 

 

Agata Anusiewicz – Prezes i Fundator, z wykształcenia pielęgniarka, z 4 letnim doświadczeniem w szpitalu na oddziale internistycznym. Przez 18 lat koordynator i kierownik usług środowiskowych. Zajmowała się koordynowaniem pracy opiekunek u osób starszych i przewlekle chorych. Prowadziła szkolenia i rozmowy kwalifikacyjne dla opiekunek. W ramach swoich obowiązków odwiedzała klientów Ośrodków Pomocy Społecznej we wszystkich dzielnicach Warszawy. Ponieważ opieka i pomoc Seniorom jest jej pasją założyła Fundację Wsparcie. Ukończyła cykl szkoleń w ramach projektu „Przystanek Alzheimer”- pilotażowy program budowania grup samopomocy dla seniorów, w tym grup wsparcia dla osób chorych na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne oraz cykl szkoleń-wzmacnianie i kształcenie liderów budujących wsparcie środowiskowe dla opiekunów chorych na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienie realizowanym przez Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”. Po ukończeniu cyklu szkoleń utworzyła PIK –Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób i rodzin osób chorych na Alzheimera i inne choroby otępienne.

 

Aneta Sieńkowska – Wiceprezes z wykształceniem średnim ekonomicznym, z 14-letnim stażem w firmie zajmującej się opieką nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi jako organizator usług opiekuńczych a następnie jako pracownik HR. Współpracowała z Ośrodkami Pomocy Społecznej.

 

mgr Agnieszka Kazanowska – Skarbnik z wykształceniem o kierunku Menedżer Zarządzania Przedsiębiorstwem w Zintegrowanej Europie, z 10-letnim stażem w firmie zajmującej się opieką nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Prowadziła działalność gospodarczą – opieka nad osobami starszymi.


__________________________________________________________________

System wsparciaFundraising

Forum Zdrowia SenioraPodstawy rachunkowościFindraising IIAspekty funkcjonowaniawolontariatOrganizacja opieki nad senioremGiodoPisanie projektów cz.IPisanie projektów I częśćPisanie projektów dla poczatkujących

81 komentarzy

Dodaj komentarz