Wypożyczalnia

Darmowa Wypożyczalnia Sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego.

Nasza wypożyczalnia ma na celu udostępnianie nieodpłatne sprzętu osobom w nagłej potrzebie, których nie stać na zakup drogiego sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego.

Jeżeli jesteście Państwo w posiadaniu sprzętu rehabilitacyjnego lub wspomagającego, z którego nie korzystacie i chcieliby Państwo przekazać go naszej wypożyczalni, prosimy o kontakt.

Przekazywany sprzęt musi być w stanie bardzo dobrym, umożliwiającym dalsze korzystanie z niego.

Aby wypożyczyć od nas sprzęt, należy:

– zapoznać się z bieżącą listą dostępnego sprzętu;

WYKAZ SPRZĘTU NA STANIE WYPOŻYCZALNI

– skontaktować się z biurem, celem rezerwacji sprzętu oraz ustalenia terminu     odbioru: fundacjawsparcie@os.pl  tel.: 501-823-644; 730-362-640; 

odbiór sprzętu Klub Międzypokoleniowy Fundacji Wsparcie ul. Kościuszkowców 80, suterena

– zapoznać się z regulaminem wypożyczalni, (regulamin poniżej)

-wypełnić wniosek na miejscu i odebrać sprzęt.

Regulamin darmowej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego Fundacji Wsparcie

  1. Wypożyczalnia udostępnia sprzęt rehabilitacyjny i wspomagający osobom, które z różnych względów nie są w stanie nabyć go drogą zakupu lub przez NFZ.

  2. Sprzęt wypożyczony jest na okres 4 tygodni (z możliwością przedłużenia okresu wypożyczenia w uzasadnionych przypadkach).

  3. Sprzęt należy zwrócić zawsze w takim samym stanie, w jakim został wypożyczony.

  4. Za wszelkie uszkodzenia powstałe w czasie użytkowania odpowiada wypożyczający.

  5. W przypadku zniszczenia lub trwałego uszkodzenia sprzętu wynikającego z niewłaściwego użytkowania, wypożyczający zobowiązuje się pokryć wszystkie koszty naprawy.

  6. Sprzętu nie można przekazać ani udostępniać samodzielnie osobom trzecim. Po zakończeniu użytkowania sprzętu, należy go zawsze zwrócić do wypożyczalni.

  7. W celu wypożyczenia sprzętu należy posiadać przy sobie dowód tożsamości oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w siedzibie fundacji.

  8. Przedłużenie okresu wypożyczenia sprzętu należy zgłosić maksymalnie tydzień przed końcem okresu wypożyczenia z pisemnym uzasadnieniem. Organizatorzy mają prawo rozpatrzeć prośbę w terminie trzech dni od daty zgłoszenia i niezwłocznie powiadomić osobę wypożyczającą o wydanej decyzji.

  9. Każdy sprzęt ma swój numer i jest oznaczony logotypem fundacji.

  10. Podstawą korzystania z darmowej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego jest akceptacja pisemna wszystkich zapisów niniejszego regulaminu.

80 komentarzy

Dodaj komentarz