Nie jesteś sam – projekt opieki

Projekt opieki „Nie jesteś sam”prowadzenie poradnictwa, edukacji i organizacji opieki osób starszych i niesamodzielnych.

* Mając wieloletnie doświadczenie w koordynowaniu opieki nad osobami niesamodzielnymi stworzyliśmy projekt wsparcia rodzin i opiekunów.

*Trzeba przede wszystkim  poznać potrzeby i możliwości podopiecznego i jego rodziny.

* Koordynator projektu p. Agata Anusiewicz wraz z rodziną podopiecznego lub jego opiekunem ustala potrzeby i wdraża działania potrzebne do całokształtu pomocy.

* Spotykamy się zawsze w domu podopiecznego.

* Jeżeli potrzebujesz naszej pomocy dzwoń:

Prezes Fundacji Wsparcie : Agata Anusiewicz tel: 501 823 644

Wspieramy naszych podopiecznych, ich opiekunów i rodziny poprzez:

 

Prowadzimy w biurze naszej fundacji Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla osób i rodzin osób chorych na Alzheimera i inne choroby otępienne,

 

Prowadzimy porady telefoniczne dotyczące organizacji opieki: poniedziałek-piątek w godz. 8-17.00, w nagłych przypadkach również w inne godziny i dni.

 

Odwiedzamy w domu osoby potrzebujące wsparcia, ustalamy plan opieki i pomagamy w jego realizacji.

 

Prowadzimy pogadanki dotyczące organizacji opieki w domu oraz najczęstszych problemów wieku senioralnego, a także współistniejących zagadnień tj:

– stosunki sąsiedzkie

długowieczność 

-dobry sen seniora

5. Prowadzimy spotkania dla seniorów rozluźniające i ogólnie usprawniające takie jak, joga śmiechu, śmiech to zdrowie. 

Dodaj komentarz