Centrum Aktywności Międzypokoleniowej ” Nowolipie” ul. Nowolipie 25 B