Usługi specjalistyczne dla osób z demencją

Fundacja Wsparcie rozpoczęła świadczenie usług specjalistycznych dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zespołami otępiennymi w środowisku domowym. Usługi realizowane są przez przeszkolonych specjalistów z wieloletnim  doświadczeniem w pracy „domowej” z osobą z demencją oraz rodziną.

Terapeuci prowadzą działania wspierające, aktywizujące, terapeutyczne dla osób starszych z chorobami otępiennymi, pomagają również rodzinie w organizacji opieki.

Więcej „Usługi specjalistyczne dla osób z demencją”