Punkt zbierania zużytych baterii

20/02/2017 12:00 - 13:00
Pogadanka na temat szkodliwości zużytych baterii