Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

01/10/2017 11:00 - 16:00
Jarmark Kreatywności w Ogrodzie Saskim