Trudne zachowanie chorego i inne problemy w opiece nad osobą z demencją

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Dzielnicy Praga Południe m.st.Warszawa a także innych zainteresowanych tematyka chorób otępiennych na spotkanie z Marlena Meyer i innymi specjalistami.

„Trudne zachowania chorego i inne problemy w opiece nad osobą z demencją”

Spotkanie odbędzie się 17.12.2020 w godz. 17.00 – 19.00 

Zapisy: fundacjawsparcie@os.pl

Więcej „Trudne zachowanie chorego i inne problemy w opiece nad osobą z demencją”

Przywrócić do świata – program wsparcia dla rodzin żyjących z demencją

Opiekujesz się̨ bliskim seniorem, który ma problemy z pamięcią̨, cierpi z powodu zaburzeń poznawczych lub zespołów otępiennych?

Twój bliski w przebiegu choroby utracił możliwość samodzielnego funkcjonowania?

Nie dźwigaj samotnie ciężaru opieki nad chorym!

Skorzystaj z bezpłatnej pomocy terapeuty w swoim domu. Skontaktuj się z nami: (48) 570 386 060 lub fundacjawsparcie@os.pl.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Więcej „Przywrócić do świata – program wsparcia dla rodzin żyjących z demencją”

Przywrócić do świata – asystent rodzin żyjących z demencją – podsumowanie edycji 2019

Podsumowanie: Przywrócić do świata – asystent rodzin żyjących z demencją – to projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Realizowany przez naszą Fundację,  trwał od 1 marca do 31 grudnia 2019 roku. W ramach tego projektu przeprowadziliśmy  2 038 godzin oddziaływań (wspierających, opiekuńczych, edukacyjnych, informacyjnych i terapeutycznych) skierowanych do rodzin, w których występują zaburzenia poznawcze i zespoły otępienne, które były realizowane w ich miejscu zamieszkania. Wsparciem objęliśmy  84 osoby , w tym:  42 osoby starsze, niesamodzielne w wyniku zaburzeń poznawczych lub zespołów otępiennych (60+), oraz 42 bezpośrednich opiekunów osób starszych z zaburzeniami otępiennymi (w tym 32 beneficjentów w wieku 60+). W środowiska rodzin żyjących  z demencja, po odpowiednim przeszkoleniu weszli Asystenci  niosąc wsparcie, wytchnienie a także edukację i informacje, ale przede wszystkim niosąc serce i radość dla osoby chorej i zrozumienie dla opiekuna. Więcej „Przywrócić do świata – asystent rodzin żyjących z demencją – podsumowanie edycji 2019”