Trudne zachowanie chorego i inne problemy w opiece nad osobą z demencją

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawa a także innych zainteresowanych tematyka chorób otępiennych na spotkanie z Marlena Meyer i innymi specjalistami. „Trudne zachowania chorego i inne problemy w opiece nad osobą z demencją” Spotkanie odbędzie się 17.12.2020 w godz. 17.00 – 19.00 Zapisy: fundacjawsparcie@os.pl


  • Podczas spotkania dowiecie się Państwo:

– skąd się biorą trudne zachowania seniora cierpiącego na demencję takie: agresja/pobudzenie, apatia i wycofanie, halucynacje i omamy, paranoja, depresja, problemy z czynnościami higienicznymi, problemy z ubieraniem się, z jedzeniem, przyjmowaniem leków, ze spaniem, „wędrowaniem”, powtarzaniem tych samych działań i pytań, problemy z krzyczeniem i wokalizacjami,

– jaki może być ich przebieg, jak na nie reagować,

– jak adekwatnie zaspokajać potrzeby seniora na różnych etapach choroby,

– jak radzić sobie w trudnym procesie opieki nad osobą z demencją.

Ważnym elementem spotkania będzie przedstawienie „dobrych praktyk” w procesie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami bliskiego seniora.

  • Zapisz się już dziś: napisz do: fundacjawsparcie@os.pl

Prowadzące:
Agata Anusiewicz – pielęgniarka, terapeuta zajęciowy, koordynator opieki geriatrycznej, od 2014 r. prezes Fundacji Wsparcie. Z wykształcenia pielęgniarka, z 4 letnim doświadczeniem w szpitalu na oddziale internistycznym. Przez 18 lat koordynator i kierownik usług środowiskowych. Zajmowała się koordynowaniem pracy opiekunek u osób starszych i przewlekle chorych. Ukończyła cykl szkoleń w ramach projektu „Przystanek Alzheimer” – pilotażowy program budowania grup samopomocy dla seniorów, w tym grup wsparcia dla osób chorych na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne oraz cykl szkoleń-wzmacnianie i kształcenie liderów budujących wsparcie środowiskowe dla opiekunów chorych na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienie realizowanym przez Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” a także szkolenia z zakresu terapii zajęciowej (instruktor terapii zajęciowej). Po ukończeniu cyklu szkoleń utworzyła w Fundacji Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób i rodzin osób chorych na Alzheimera i inne choroby otępienne. Koordynator projektów społecznych skierowanych do seniorów i ich rodzin: m.in.: deMemo – program edukacji i wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne oraz ich rodzin i opiekunów (2017-obecnie), „Przywrócić do świata – asystent rodzin żyjących z demencją” (2019-obecnie). W Fundacji prowadzi również zajęcia terapeutyczne dla osób cierpiących na demencję (indywidualne i grupowe), diagnozę geriatryczną, konsultacje indywidualne dla rodzin żyjących z demencją.


Maria Jarco-Działak – psycholog, neuropsycholog, gerontoterapeuta. Lider projektów społecznych kierowanych do seniorów i ich rodzin. Specjalizuje się w pracy z osobami starszymi cierpiącymi na zaburzenia poznawcze i zespoły otępienne. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie (specjalność: psychologia kliniczna), Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (kierunek: psychoterapia) oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie (kierunek: neuropsychologia). Wieloletnia współpracowniczka Ośrodków Pomocy Społecznej w Warszawie (Wola, Praga-Południe, Wawer) i w Otwocku a także organizacji pozarządowych zajmujących się działalnością na rzecz osób starszych (Fundacja Wsparcie, Stowarzyszenie Syntonia, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznej Stocznia, Fundacji Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA, Niebieska Linia IPZ PTP). Prowadziła psychoedukacyjne grupy wsparcia dla rodzin osób z demencją na Pradze Południe (Niezapominajka, Edukacja i Wsparcie w demencji), Wawrze (Fundacja Wsparcie, Wawerski Ośrodek Wsparcia). Autorka scenariuszy indywidualnych treningów umysłu dla seniorów z zaburzeniami poznawczymi i współautorka scenariuszy grupowych treningów umysłu dla seniorów (silowniapamieci.pl).


Marlena Meyer – gerontopedagog, pierwsza w Polsce certyfikowana trenerka metody PossitiveAproach to Care® i pierwszy polski konsultant ds. demencji w programie PAC. Nową wiedzę i najnowsze trendy w edukacji o opiece w chorobach neurodegeneracyjnych czerpie z najlepszych źródeł z kontynentu amerykańskiego, Australii i Wielkiej Brytanii. Absolwentka gerontopedagogiki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Uniwersytetu Gdańskiego oraz dyplomowany nauczyciel Montessori. Korzystając z dostępnych amerykańskich i kanadyjskich badań w zakresie innowacyjności w terapii zajęciowej w demencji, tworzy również autorskie, dedykowane materiały dydaktyczne. Prezes Zarządu Fundacji Dementia Action Alliance Polska, która jako pierwsza polska organizacja zaangażowała ludzi chorujących neurodegeneracyjnie w proces zmiany kultury opieki.


  • Seminarium skierowane jest do mieszkańców dzielnicy Praga-Południe, bliskich i opiekunów osób starszych a także wolontariuszy i osób zainteresowanych wpieraniem osób starszych.

  • Spotkanie finansowane jest ze środków Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

80 komentarzy

Dodaj komentarz