DeMemo- program edukacji i wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne oraz ich rodzin i opiekunów – podsumowanie 2017-2019

Podsumowanie: DeMemo – program edukacji i wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne oraz ich rodzin i opiekunów to trzyletni projekt realizowany przez Fundacje Wsparcie w latach 2017-2019.  W tym okresie zrealizowaliśmy i przeprowadziliśmy 996 godzin oddziaływań wspierających, edukacyjnych, informacyjnych i terapeutycznych skierowanych do mieszkańców Warszawy, a w szczególności: –  198 godzin oddziaływań psychoedukacyjnych i wspierających skierowanych do rodzin osób chorych w ramach Psychoedukacyjnej Grupy Wsparcia,  –  198 godzin oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób chorych na zespoły otępienne w ramach Zajęć Terapeutycznych,  –  28 godzin działań edukacyjnych  w ramach Dni Otwartych ze specjalistami,–  524 godziny oddziaływań informacyjnych, wspierających i edukacyjnych w ramach działań Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, –  48 godzin oddziaływań edukacyjnych i superwizyjnych w ramach Programu Wolontariatu.

 • W ciągu trzech lat trwania projektu ze wsparcia skorzystało 846 osób. Realizacja programu przyczyniła się̨ do wzrostu rzetelnej wiedzy na temat specyfiki choroby Alzheimera i innych zespołów otępiennych oraz procesu adekwatnej opieki nad chorym wśród mieszkańców Warszawy. Wyniki ewaluacji spotkań w ramach Psychoedukacyjnej Grupy Wsparcia, Dni Otwartych i Programu Wolontariatu pokazały, że ponad 91% z 458 uczestników tych oddziaływań ocenia swoją wiedzę jako wyższą dzięki udziałowi w projekcie . Nastąpił również wzrost umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami związanymi z opieką wśród 30 opiekunów osób chorych, uczestników Psychoedukacyjnej Grupy Wsparcia co ma swoje potwierdzenie w opiniach zawartych w ankietach ewaluacyjnych po spotkaniach,. Nastąpił wzrost umiejętności w zakresie konstruktywnego porozumiewania się̨ z chorym, rozumienia i adekwatnego reagowania na potrzeby osób chorych, wśród rodzin i opiekunów osób chorych, uczestników Psychoedukacyjnej Grupy Wsparcia i Dni Otwartych ze specjalistami mające swoje potwierdzenie w opiniach uczestników zawartych w ankietach ewaluacyjnych. Projekt przyczynił się do nawiązywania satysfakcjonujących kontaktów i relacji z osobami znajdującymi się w podobnej sytuacji  dzięki spotkaniom Psychoedukacyjnej Grupy Wsparcia. U uczestników spotkań i warsztatów nastąpił  wzrost rzetelnej wiedzy na temat możliwości uzyskania pomocy specjalistycznej w sytuacji choroby Alzheimera i innych zespołów otępiennych wśród 458 mieszkańców Warszawy. 


 • Spotkania Psychoedukacyjnej Grupy Wsparcia zdecydowanie miały wpływ na wzrost wiedzy wśród opiekunów co wpłynęło na ich lepsze samopoczucie. Znajomość choroby, jej postępu i zrozumienie zachowania chorego poprawiło relację chory-opiekun i wpłynęło na lepsza opiekę. Możliwość rozmowy i wymiany doświadczeń z innymi opiekunami dało poczucie przydatności i zrozumienia. Opiekunowie uczęszczający na Grupę mieli możliwość pozostawienia chorego w tym czasie na Zajęciach Terapeutycznych.


 • Zajęcia Terapeutyczne to warsztaty dla chorych w formie art-terapii, muzykoterapii, terapii reminiscencyjnej, ćwiczeń pamięci, ćwiczeń fizycznych itp. W czasie trzech lat mieliśmy możliwość obserwacji zmian u chorych (zarówno fizycznych jak i poznawczych), pożegnaliśmy p. Andrzeja uczęszczającego od pierwszych dni działania projektu. W czasie trwania projektu bardzo się do siebie wszyscy zbliżyliśmy co dało atmosferę prawie rodzinnych spotkań. Organizowane były również integracyjne potańcówki, pikniki, oraz spotkania świąteczne. Zakończenie projektu było dla wszystkich smutną wiadomością.[WRGF id=5748]


 • Dni Otwarte to liczne spotkania ze specjalistami posiadającymi kompetencje i duże doświadczenie w pracy z osobami z zespołami otępiennymi. Uczestnicy spotkań mieli możliwość zapoznania się z Pozytywnym podejściem do opieki -Teepy Snow, przekazanej przez Marlene Meyer. Mogli uczestniczyć w spotkaniach edukacyjnych prowadzonych przez: prof. Tadeusza Parnowskiego-psychiatrę, Mariusza Saganowskiego-geriatrę, Macieja Czarneckiego-neurologa a także  dietetyka, rehabilitanta i prawnika. Osoby zainteresowane wzięły udział w warsztatach prowadzonych przez Mariusza Dorota – gerontopsychomotoryka, który wskazał jak pracować z chorym i zachowanymi jego kompetencjami, „jak budować mosty miedzy możliwościami a ograniczeniami”.[WRGF id=5774]


 • W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym osoby potrzebujące mogły uzyskać obszerną informację na intrygujące ich tematy i problemy dotyczące wsparcia i opieki nad osobami z zespołami otępiennymi.

 • Program Wolontariatu dał możliwość poszerzenia wiedzy na nurtujące tematy, a także dał możliwość stworzenia grupy wolontariuszy wspierającej Fundacje i inne działania.  


 • Realizacja projektu przyniosła korzyści nie tylko chorym na Alzheimera i inne zespoły otępienne , ich opiekunom ale także wzmocniła naszą Fundacje w nowe doświadczenia, nowe kontakty  a także nauczyła nas nowych metod pracy i organizacji. Wniosła radość  z wykonywanych działań zwłaszcza podczas spotkań integracyjnych, nauczyła nas radości dnia codziennego, empatii i cierpliwości.

 • Dziękujemy❤️Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m.st Warszawy za dofinansowanie i przyjecie  naszego projektu.

 • Dziękujemy❤️wszystkim prowadzącym spotkania i warsztaty.

 • Opiekunom osób z zaburzeniami otępiennymi dziękujemy❤️ za udział w działaniach oraz za to, że nauczyliście nas empatii i cierpliwości. Wam  życzymy zdrowia i spokoju na trudnej drodze Opiekuna osoby z chorobą Alzheimera i innymi zespołami otępiennymi.

 • Wielkie podziękowania❤️ślemy również dla naszych Wolontariuszy, którzy wspierali nas w trakcie tych trzech lat.

 • Pomysłodawcą i autorem projektu jest Maria Jarco-Działak❤️, która w trakcie projektu weszła w skład Zarządu Fundacji.

Z miłością❤️i zrozumieniem trudnej pracy i opieki, koordynatorki projektu: Agata Anusiewicz i Aneta Sieńkowska.

 • Więcej informacji na temat zrealizowanego projektu znajdziecie tutaj.

78 komentarzy

Dodaj komentarz