„Przywrócić do świata – asystent rodzin żyjących z demencją”

 

Opiekujesz się bliskim seniorem, który ma problemy z pamięcią, cierpi z powodu zaburzeń poznawczych lub zespołów otępiennych? Twój bliski w przebiegu choroby utracił możliwość samodzielnego funkcjonowania? Nie dźwigaj samotnie ciężaru opieki nad chorym! Skorzystaj z bezpłatnej pomocy terapeuty w swoim domu.

Skontaktuj się z nami : (48) 570 386 060 lub fundacjawsparcie@os.pl

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

na lata 2014 – 2020.

 

„Przywrócić do świata – asystent rodzin żyjących z demencją” jest projektem skierowanym do osób starszych, niesamodzielnych z powodu zaburzeń poznawczych lub zespołów otępiennych oraz ich nieformalnych opiekunów, realizowanym w naturalnym środowisku osoby chorej.

Celem projektu jest wzrost jakości życia rodzin w których występują zaburzenia poznawcze lub zespoły otępienne.

Asystent rodzin żyjących z demencją to wyszkolony przez nas specjalista w obszarze pracy z osobami cierpiącymi na demencję: psycholog, pedagog, pracownik socjalny lub terapeuta zajęciowy. Każdy z naszych specjalistów posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z chorymi.  Asystenci będą̨ pracowali pod superwizją i przy stałym wsparciu koordynatora i kierownika merytorycznego projektu.

Asystent będzie odwiedzał rodzinę regularnie, raz w tygodniu. Czas jednej wizyty wyniesie 3 godziny.

Do zadań asystenta będzie należała indywidualna praca z osobą chorą (trening pamięci, terapia multisensoryczna, terapia reminiscencyjna, trening orientacji w rzeczywistości, muzykoterapia, zajęcia plastyczne, trening codziennych czynności) oraz indywidualna praca z bezpośrednim opiekunem (m.in. oddziaływania wspierające, edukacyjne, szkolenie modelujące pracę z chorym, informacyjne, motywujące, aktywizujące, opieka wytchnieniowa)

Asystent będzie wspierał rodzinę w rozwiązywaniu problemów opiekuńczych, psychologicznych, socjalnych, przy współpracy z zespołem Fundacji i właściwymi Instytucjami działającymi na rzecz rodziny.

Korzystając ze współpracy z asystentem opiekun zyskuje:

  • Wsparcie psychologiczne – asystent będzie towarzyszył opiekunowi w codziennych zmaganiach z własnymi emocjami. To osoba, która dobrze rozumie Jego sytuację, wie co przeżywa i co może się z Nim dziać.

  • Psychoedukację – asystent pomoże opiekunowi zrozumieć czym jest demencja, jaki może być jej przebieg, skąd się̨ biorą trudne zachowania chorego i jak opiekun może sobie z nimi radzić.

  • Udzielanie informacji – asystent podpowie opiekunowi, gdzie może On uzyskać pomoc w ważnych dla Niego sprawach, szczególnie dotyczących opieki nad chorym i oferty pomocy instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

  • Modelowanie pracy z chorym – asystent pokaże opiekunowi w jaki sposób może On pracować z chorym, jak może wspierać kompetencje, które jeszcze choremu pozostały; jak z rozmawiać z chorym i jak reagować na rożne trudne sytuacje.

  • Pomoc w organizacji opieki – asystent pomoże opiekunowi zaplanować proces opieki tak, aby mógł On również zadbać o siebie i odzyskać chociaż cząstkę swojego życia.

  • Rozwiązywanie problemów – asystent podpowie opiekunowi co może On zrobić w rożnych trudnych dla siebie sytuacjach.

  • Opiekę wytchnieniową – asystent zastąpi opiekuna w opiece na czas Jego wizyty u lekarza, w urzędzie, spotkania z przyjaciółką czy wizyty u fryzjera.

  • Poradnictwo rodzinne – asystent podpowie opiekunowi w jaki sposób może On rozmawiać z innymi członkami rodziny by Ci wsparli Go w opiece nad chorym. Pomoże opiekunowi w rozmowie z Nimi.

Rekrutacja rodzin do projektu:

By móc adekwatnie pomóc rodzinie musimy wiedzieć w jakiej jest ona kondycji i czego potrzebuje. Dlatego pracę asystenta poprzedza wizyta specjalistów: psychologa i koordynatora (pielęgniarki).

Pierwszeństwo w procesie rekrutacji należy do osób, które w wyniku choroby mają ograniczoną możliwość poruszania się̨ samodzielnie poza domem.

Warunkiem koniecznym do skorzystania z oferty jest zgoda i gotowość opiekuna do spotkań z asystentem, wspólne zamieszkiwanie opiekuna i chorego oraz zdolność chorego do udziału w zajęciach z asystentem.

80 komentarzy

Dodaj komentarz