Pierwszy rok deMemo za nami

Pierwszy rok realizacji projektu  za nami.

Już po pierwszym roku działań widzimy jak wielka jest potrzeba informacji i wiedzy na temat chorób otępiennych. Nasz projekt zdecydowanie przyczynił się do pozyskanie tej wiedzy oraz informacji co do opieki nad chorym. Rodziny i opiekunowie osób z demencją biorący udział w spotkaniach Psychoedukacyjnej Grupy Wsparcia informowali nas o  wzroście umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami związanymi z opieką, wzrosła zdolność porozumiewania się z chorym, rozumienia i adekwatnego reagowania na potrzeby osoby chorej.Bardzo dużym wsparciem dla opiekunów osób z demencją było nawiązanie kontaktów i relacji z osobami znajdującymi się w podobnej sytuacji. Możliwość przyjścia na spotkania grupy z chorym, który w tym czasie miał Zajęcia Terapeutyczne, było dużym wsparciem. Systematyczny udział w zajęciach dał poczucie stabilizacji i realizacji. Nawet osoby na początku nieufne szybko angażowały się w działania. Integracyjne spotkania dały poczucie więzi i poznania siebie w nowym otoczeniu. Uczestnicy spotkań z Marleną Meyer w ramach Dni Otwartych bardzo dziękowali za przystępne informacje i sposób przedstawienia zachowania osoby chorej z objawami demencji. W ankietach wszyscy pisali prośbę o więcej takich warsztatów. Z PIK-u i porad psychologa bardzo często korzystały osoby rozpoczynające życie z DEMENCJĄ, byli to przede wszystkim bliscy osób chorych. Pozyskane informacje ukazały, że brak jest współpracy wszelkich organizacji zajmujących się problemem.  Program Wolontariatu nie tylko szkolił ale dał również możliwość uczestnictwa we wszystkich działaniach projektowych. W 2017 roku wsparciem objętych zostało 286 osób, mieszkańców Warszawy chorych na Alzheimera i inne zespoły otepienne a także rodziny i ich opiekunowie. 

Dodaj komentarz