Wielkie otwarcie

Otwarcie Klubu Międzypokoleniowego Fundacji Wsparcie