Punkt zbierania zużytych baterii

Pogadanka na temat szkodliwości zużytych baterii