Dzień Ziemniaka

Międzypokoleniowe pieczenie ziemniaka, ognisko przy dźwiękach gitary. Zapisy.