Marzycielska poczta

Piszemy wspólnie list do chorego dziecka. Zapraszamy dzieci.