Warszawskie Dni Seniora

Apteczka ziołowa, pogadanka i warsztaty  w ramach Warszawskich Dni Seniora

WCK ul. Lucerny 13