Tablice terapeutyczne-warsztaty

Z okazji Dnia Dobroczynności i Światowego Dnia choroby Alzheimera przygotujemy na warsztatach tablice terapeutyczne dla osób z cierpiących Alzheimera i inne demencje.