Leki z Naturalnej Apteki- warsztaty ziołowe.

Zrobimy maści p/zapalne i regenerujące stawy – poprowadzi Hanna Siemieńczuk